Quy trình sơn kính

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt
- Vệ sinh bề mặt bằng bùi nhùi 4 số 0, dùng súng hơi thổi cho sạch sẽ bề mặt kính trước khi sơn
- Kiềm tra kính có trấy xước thì cho mài lại
- Kính bị lạnh do thời tiết thì dùng đèn, máy xấy hoặc lò xấy cho nhiệt độ vật liệu từ 25 – 30 oC là sơn được
Bước 2 : Sơn kính một màu
- Tỷ lệ pha : sơn kính màu: đóng rắn sơn kính : dung môi sơn kinh : 2 - 1 - 3
- Khuấy đều mạnh : 3 – 5 phút
- Sơn đã pha sử dụng trong 2 giờ
- Dùng súng phun đều lên mặt kính
- Thời gian khô bám bụi: 15 phút - khô cứng: 12 – 15 giờ - khô hoàn toàn: 48 giờ


Tags: sơn kính