HDSD sơn AN TOÀN cho đồ chơi gỗ hệ dung môi

Nguyên vật liệu sử dụng

Cách pha sơn

Thời gian khô

Định mức (m2/kg)

Tên vật tư

Tỷ lệ pha ( kg)

Khô sấy

Khô tự nhiên

Sơn PC cho đồ chơi gỗ
1 - 1

- 1 (Sơn PC)

- 1 (dung môi PC)
- Cân đúng tỷ lệ

- Khuấy đều
  - Khô bám bụi: 5 phút

- Khô chà nhám: 30 phút
4-5

Tags: sơn đồ chơi gỗ, son do choi go, sơn an toàn cho đồ chơi trẻ em, sơn an toàn cho đồ dùng trẻ em, sơn an toàn, sơn NC, sơn không độc, sơn đạt chuẩn EN71-3, sơn không độc cho đồ chơi, sơn gỗ an toàn, sơn gỗ không độc