Quy trình thi công sơn nứt trên kính

Bước 1: Vệ sinh bề mặt bằng bùi nhùi 4 số 0. · Dùng bùi nhùi 4 số 0 vệ sinh bề mặt cho sạch sẽ, dùng súng hơi thổi cho sạch sẽ bề mặt kính trước khi sơn.
· Kính kiểm tra có trầy xước cho mài lại.
· Kính bị lạnh do thời tiết dùng đèn, máy xấy hoặc lò xấy cho nhiệt độ vật liệu từ 25 - 300C là sơn được.
Bước 2 Lớp sơn thứ 1: BÓNG KÍNH
Tỉ lệ pha: Bóng kính : Đóng rắn sơn kính : Dung môi sơn kính : 2 - 1 - 3
Chú ý: Thực hiện sơn lớp thứ hai sau lớp sơn thứ nhất 3 - 5 phút
Bước 3 : Lớp sơn thứ 2: SƠN NỨT TRONG HOẶC SƠN NỨT MÀU
              -  Phun nứt 1 lượt : cho nứt nhỏ
              - Phun nứt 2 lượt : cho nứt vừa
              - Phun nứt 3 lượt : cho nứt lớn
Chú ý : Thực hiện sơn lớp thứ ba sau lớp sơn thứ hai sau 3 giờ.
Bước 4 Lớp sơn thứ 3: PHỦ BÓNG KÍNH CÁC MÀU
Tỉ lệ pha: Bóng kính hoặc sơn nứt các màu Đóng rắn sơn kính Dung môi sơn kính : 2 - 1 - 3
CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút
- Thời gian sử dụng: 4 giờ
THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ.

Tags: sơn kính; sơn nứt