Quy trình thi công sơn gỗ tự nhiên ngoại thất

QUY TRÌNH SƠN TRÊN GỖ TỰ NHIÊN
SƠN 2K BÓNG TRONG TRÊN GỖ TỰ NHIÊN NGOẠI THẤT

Xử lý bề mặt: Xả nhám 180/240, chà theo sớ gỗ, cho bề mặt láng trước khi sơn
Bước 1: Sơn lót trong độ cứng 3H
-    Tỷ lệ pha: Sơn lót trong 3H (SLM) – Đóng rắn sơn lót trong 3H (DRSLM): 1-1
-    Thời gian khô chà nhám 6 – 8 giờ
-    Xả nhám  240
Bước 2: Sơn lót trong độ cứng 3H
-    Tỷ lệ pha: Sơn lót trong 3H (SLM) – Đóng rắn sơn lót trong 3H (DRSLM): 1-1
-    Thời gian khô chà nhám 6 – 8 giờ
-    Xả nhám  320
Bước 3: Sơn 2K bóng trong (chống ố vàng)
a.    Sơn phủ lớp ngoài, không yêu cầu đánh bóng
-    Tỷ lệ pha: Sơn 2K bóng trong  (HV904) – Đóng rắn sơn 2K (HV408) – Dung môi (HV950):  3-1-4
-    Thời gian khô hoàn toàn: 24 giờ
b.    Sơn phủ lớp ngoài, áp dụng đánh bóng công nghệ 3M
-    Tỷ lệ pha: Sơn 2K bóng trong  (HV904) – Đóng rắn sơn 2K (HV408) – Dung môi (HV950):  2-1-3
-    Thời gian khô hoàn toàn: 24 giờ
-    Đánh bóng 3M tùy theo yêu cầu chất  lượng – sau khi khô hoàn toàn 24 giờ.
-    Đóng gói sau khi đánh bóng 24 giờ.
c.    Có thể thay thế “Sơn 2K bóng trong” bằng Sơn 2K trong bóng mờ các loại như sau:
-    Sơn 2K mờ 30% (HV906) - Đóng rắn sơn 2K (HV405) – Dung môi (HV950)
-    Sơn 2K mờ 50% (HV907) - Đóng rắn sơn 2K (HV405) – Dung môi (HV950)
-    Sơn 2K mờ 70% (HV908) - Đóng rắn sơn 2K (HV405) – Dung môi (HV950)
-    Sơn 2K mờ 90% (HV909) - Đóng rắn sơn 2K (HV405) – Dung môi (HV950)
Lưu ý:
-    Cân đúng tỉ lệ
-    Khuấy đều 2-3 phút trước khi sử dụng
-    Thời gian sử dụng trong 4 giờ
Tham khảo Qui trình đánh bóng 3M tại đây

Tags: sơn gỗ an toàn, sơn nội thất, sơn 3h, sơn độ cứng 3h, sơn gỗ, , sơn ngoại thất,