PAHs là gì?

PAHs là gì?

PAHs là viết tắt của polycyclic aromatic hydrocarbons.
Theo tiêu chuẩn REACH, các hóa chất PAHs đều đã bị cấm sử dụng trong quá trình sản xuất đồ chơi do các nghi ngại hợp chất này có thể gây ung thư cho con người.

Tiêu chuẩn REACH (REACH Annex XVII Entry 50 paragraph 5 to 8 ) như sau:

PAHs

Sơn ETA, không chứa độc chất PAHs, đạt tiêu chuẩn REACH (REACH Annex XVII Entry 50 paragraph 5 to 8 ) tuyệt đối AN TOÀN cho đồ chơi và đồ dùng trẻ em

eta - pahs

Tags: sơn đồ chơi gỗ, son do choi go, sơn an toàn cho đồ chơi trẻ em, sơn an toàn cho đồ dùng trẻ em, sơn an toàn, sơn NC, sơn không độc, sơn đạt chuẩn EN71-3, sơn không độc cho đồ chơi, sơn gỗ an toàn, sơn gỗ không độc, QCVN 3:2017/BKHCN, EN71-3 : 2013 + A1:2014, no phthalate